Otworzyć okna w szklanych biurowcach

Nowoczesne budynki biurowe są pewną pułapką. Architektonicznie mogą być niezwykle ciekawe, ale nowoczesne i energooszczędne budownictwo jest nastawione na jak najwyższe parametry izolacyjności cieplnej. Stosuje się takie materiały i takie rozwiązania konstrukcyjne, które pozwalają na zachowanie szczelności budynku. Oczywiście ma to bardzo wymierne korzyści ekonomiczne. Problem jednak w tym, że może to mieć negatywne efekty dla zdrowia ludzi, którzy w takich szklanych biurowcach pracują. Nieotwieralne okna, klimatyzacja sprawia, że alergeny zbierają się w nich. Poza tym pozostaje problem systematycznego czyszczenia klimatyzacji. Jakiekolwiek uchybienia w tej materii powodują powstawanie pleśni i grzybów. Architektura dąży do stworzenia optymalnych warunków dla człowieka, ale w tym wypadku tworzy też pułapkę. A rozwiązanie jest proste – wystarczy dać możliwość uchylenia okien – naturalny ruch powietrza to optymalny sposób wentylowania pomieszczeń. Niestety, to proste rozwiązanie jest niemile widziane przez właścicieli i zarządców nieruchomości, ponieważ niweczy izolację budynku i łączy się z większymi kosztami jego eksploatacji.

Otworzyć okna w szklanych biurowcach

Nowoczesne budynki biurowe są pewną pułapką. Architektonicznie mogą być niezwykle ciekawe, ale nowoczesne i energooszczędne budownictwo jest nastawione na jak najwyższe parametry izolacyjności cieplnej. Stosuje się takie materiały i takie rozwiązania konstrukcyjne, które pozwalają na zachowanie szczelności budynku. Oczywiście ma